Praca i rekrutacja

SOFTCOM Sp. z o.o.
ul. Sąsiedzka 2A
80-298 Gdańsk

Wszelką korenspondencję w sprawach rekrutacji prosimy kierować na poniższy adres:

Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.Korenspondencja powinna zawierać klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOFTCOM Sp. z o. o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.
lub opcjonalnie, jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych i kontakt z Państwem w przypadku przyszłych rekruracji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOFTCOM Sp. z o. o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SOFTCOM Sp. z o. o., ul. Sąsiedzka 2A, 80-298 Gdańsk.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji (w zależności od przesłanej zgody) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną usunięte, lub w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby współpracujące w procesie rekrutacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Wszelkie zapytania i żadania prosimy przesyłać na adres email: